OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE KAŁUSZYN

 

                                                             

 

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE KAŁUSZYN
Gmina Kałuszyn w 2021 r przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
W dniu 07.05.2021 roku Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowego - Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Kałuszyn.


Na podstawie podpisanej umowy Gmina Kałuszyn otrzymała środki w wysokości 29 376,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.
Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
W związku z przystąpieniem przez Gminę Kałuszyn do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej dla 3 osób ( 1 dziecko po 240 godzin na osobę i 2 osoby dorosłe po 240 godzin na osobę )
W przewidywanych rezultatach zakładamy czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba z niepełnosprawnością