Opieka wytchnieniowa

Program "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2021- przyjmujemy zgłoszenia


W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu "Opieka Wytchnieniowa" w 2021 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach programu do dnia 8 stycznia 2021r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,

Poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczeniu wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Osoby zainteresowane skorzystaniem  z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 537-519-078 lub 13 433-47-28