Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie:

  • tradycyjnie (papierowo) od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.


Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie lub wysłać pocztą a także w formie elektronicznej na stronie https://ceeb.gov.pl/ 

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Szczegółowych informacji na temat świadczenia udzielamy pod numerem telefonu: 25 757 61 47.

Wniosek o dodatek osłonowy
Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE KAŁUSZYN

 

                                                             

 

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE KAŁUSZYN
Gmina Kałuszyn w 2021 r przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
W dniu 07.05.2021 roku Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowego - Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Kałuszyn.

Czytaj więcej

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

Szczepionki przeciwko COVID-19 mają przyczynić się do zminimalizowania, a docelowo do wygaszenia epidemii wirusa. Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowania nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Dobry Stary-Mobilny punkt wsparcia

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci 300+ będą mogli składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

·         na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
·         przez bankowość elektroniczną,
·         na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Czytaj więcej