OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE KAŁUSZYN

 

                                                             

 

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE KAŁUSZYN
Gmina Kałuszyn w 2021 r przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
W dniu 07.05.2021 roku Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowego - Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Kałuszyn.

Czytaj więcej

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

Szczepionki przeciwko COVID-19 mają przyczynić się do zminimalizowania, a docelowo do wygaszenia epidemii wirusa. Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowania nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Dobry Stary-Mobilny punkt wsparcia

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci 300+ będą mogli składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

·         na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
·         przez bankowość elektroniczną,
·         na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Czytaj więcej