OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE KAŁUSZYN
Gmina Kałuszyn w 2021 r przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
W dniu 07.05.2021 roku Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowego - Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Kałuszyn.


W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.
Sprawy prosimy załatwić telefonicznie
tel.  25 757 61 47
oraz e-mail: ops@opskaluszyn.pl; swiadczenia@opskaluszyn.pl; pomost@opskaluszyn.pl